Registrer

Fyll ut skjemaet, og opprett din egen gratis fotokonto!

Sluttbrukervilkår for Smiles on tiles. Gjeldende fra 1.7.2014.

Vilkår - Registrering

1. Generelt

Tjenesten eies og vedlikeholdes av Japan Photo Holding Norge AS (under kalt JP).
Avtalevilkår for tjenesten består av generelle vilkår og kjøpsvilkår (lenger nede på siden), dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

2. Registrering/personopplysninger.

Registrering hos JP er gratis og uten kjøpsforpliktelser.
På registreringssiden fyller du ut nødvendige adressedata.

For å få tilgang til din private konto på ukeplan.no må du registrere brukernavn (dvs. gyldig e-postadresse). Du må også definere personlig passord.

Du kan når som helst endre dine personopplysninger i din profil. Det er ønskelig at personopplysninger blir kontrollert og oppdatert av kunde minst 1 gang per år for å sikre at informasjon og ordrer blir levert til rett person/adresse.

Du kan også velge om du ønsker å motta informasjonsbrev med informasjon om spesialtilbud samt informasjon om nye tjenester. Vi krever at du mottar minst ett nyhetsbrev.

Alle kunder vil kunne motta driftsmeldinger fra oss. Disse meldingene inneholder informasjon/endringer som er sentral(e) for bruk av tjenesten. Antallet driftsmeldinger begrenses til et minimum.

En kunde har ansvar for å forvare sitt passord på samme måte som man oppbevarer pin-kode til sitt bankkort, slik at det ikke kommer i uvedkommendes besittelse.

Alle bestillinger foretatt med en kundes brukernavn og passord anses foretatt av kunden, som da blir ansvarlig for ordren.

JP sitt kunderegister er konfidensielt. JP er ansvarlige for alle personlige opplysninger som lagres ved registrering, kjøp og deling og opplasting av digitale bilder.

JP forplikter seg til å ikke selge opplysninger i registeret til tredjepart uten at det gis samtykke fra kunden. En kunde aksepterer dog at JP må gi nødvendige opplysninger til tredjepart for håndtering av utestående fordringer. JP retter seg etter personopplysningslovens §31 og har innmeldt sin virksomhet til Datatilsynet.
Du kan også når som helst be om å bli slettet fra vår kundedatabase og samtidig be om at alle digitalbilder på fotokontoen skal slettes.

Personopplysningene vil kunne benyttes så lenge du er aktiv bruker hos Ukeplan. De vil bli oppbevart inntil du sletter opplysningene selv eller ber om at de blir slettet.

E-postadressen utgjør, sammen med passordet, din brukeridentifikasjon hos JP. Dersom du glemmer passordet ditt, kan du etterlyse dette her. Du kan også kontakte oss på telefon 57 88 35 00 (man-fre 09.00-22.00, eller søndag 14.00-22.00).

3.1. Kundeforholdets varighet

Kundeforholdet gjelder fra kundens mottakelse av elektronisk registreringsbekreftelse med brukernavn, til JP mottar kundens elektroniske oppsigelse av kundeforholdet. Etter mottakelse av slik melding om oppsigelse skal JP slette kundens digitalbilder så snart som mulig.
JP kan i tillegg avslutte kundeforholdet ved skriftlig eller elektronisk melding til kunde, dersom kunden har misligholdt sin betalingsforpliktelse.

3.2. Avsluttende bestemmelser

JP har intet ansvar for innhold, oppetid, funksjonalitet m.v. på websider som er knyttet til www.smilesontiles.no gjennom linker.

4. Priser

Samtlige priser er angitt i norske kroner og inkluderer mva. JP forbeholder seg retten til løpende å forandre sine priser. JP reserverer seg mot åpenbart feilaktige priser.

På alle bestillinger, tilkommer ekspedisjonsgebyr og porto. Oversikt over porto og ekspedisjonsgebyrer får kunden i handlekurven.

5. Angrerett - (jfr. angrerettsloven av 21.desember nr.105 2000)

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettsloven og varen og angrerettskjema er mottatt. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis ved å unnlate å overlevere det obligatoriske angrefristskjema senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder.

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp (10 dager etter mottatt leveranse). Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Returporto bekostes av kunden. Retur må ikke sendes i postoppkrav. Ved sending fra kunde til JP er kunden ansvarlig dersom varen skades eller forsvinner under transport.

Forbruker skal ha mulighet til å se og undersøke varen før han bestemmer seg for om han vil fastholde kjøpet. Enkelte varer kan undersøkes og prøves uten at det dermed skjer noen endring i varens verdi eller beskaffenhet. Selv om originalemballasjen er brutt vil forbruker kunne ha en angrerett.

Det krav vi stiller er at varene returneres i tilnærmet samme stand og mengde og da helst i originalemballasjen.

Det er ikke angrerett på spesialtilvirkede fotografier og/eller på salg utenfor fast utsalgssted når den samlede kontraktssum inkludert frakt- og tilleggskostnader som forbrukeren skal betale er under NOK 300,-.

6. Reklamasjonsrett - (Kjøpsloven av 13.mai nr 27 1988)

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (f.eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jfr. kjl.§§ 30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år. I praksis gjelder dette de fleste kamera med salgspris over 500 kr og fotoalbum.

Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter - her Smiles on tiles - bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til returtransport.

7. Betalingsbetingelser

Innlagt kjøpsordre er bindende. Når kjøpsordre er registrert hos JP, vil kunden kort tid etterpå motta en ordrebekreftelse på e-post. Kunden forplikter seg til å kontrollere sin e-post regelmessig etter bestilling. Ved uteblivelse av ordrebekreftelse må det gis beskjed via e-post til post@smilesontiles.no.

8. Levering

Alle falske ordreinnleggelser og bedrageriforsøk kan/vil bli politianmeldt.

Det vil gå ca. 2-5 dager fra JP har mottatt en ordre til kunden får produktene hjem i postkassen - avhengig av sted og postgang. Bestilles produkter som ikke får plass i postkassen, eller gjøres bestilling som omfattes av JP sine regler for postoppkrav, må kunden hente varen på sitt lokale postkontor.

Uavhentede varer vil bli belastet med et returgebyr.
Ved bestilling av flere produkter kan leveransen bli delt på to eller flere forsendelser (f.eks. ved forstørrelser).

Alle varer sendes som A-post eller som Servicepakke om ikke annet er avtalt. Hvis leveransen ikke er mottatt innen 7 (syv) arbeidsdager fra ordrebekreftelse er mottatt fra JP, må kunden ta kontakt per e-post til post@smilesontiles.no eller på telefon 57 88 35 00. JP vil da prøve å etterspore leveransen. Kunden plikter også å kontakte sitt lokale postkontor med spørsmål om oppbevaring. Er leveransen ikke å spore, vil JP så vidt mulig sende kunden erstatningsvare.

9. Skade

Utover det som er nevnt ovenfor, påtar ikke JP seg ytterligere ansvar for eventuelle forsinkelser og feil. Unntatt er handlinger begått med forsett eller grov uaktsomhet. JP påtar seg aldri ansvar for indirekte skader eller følgetap.

10. Tvister

Tvister mellom deg som kjøper og Smiles on tiles skal behandles av Fjordane Tingrett etter gjeldende norske lover.